flaga polska flaga angielska flaga rosyjska flaga ukraińska

Środki unijne a MAKOMA

Podnosimy konkurencyjność firmy, podbijamy rynki zagraniczne

Program operacyjny środków unijnych

MAKOMA | siedziba firmy MAKOMA | siedziba firmy Dzięki wsparciu ze środków unijnych jesteśmy w stanie promować polską produkcję na rynkach zagranicznych zwiększając tym samym export produktów MAKOMA. Targi zazwyczaj są typowym przedsięwzięcie B2B przeznaczonym dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych z danego kraju i zagranicznych. W tym samym czasie stoiska odwiedzane są nie tylko przedstawiciele biznesu lecz również konsumenci.
Pojawienie się MAKOMA na targach zaowocowało zwiększeniem naszego exportu.

Programy z jakich korzystaliśmy w minionych latach:

Nr KSI (SIMIK 07-13): UDA-RPKP.05.05.00-04-164/09-00 | maj 2010 roku
Umowa nr WPW.II.3043-2-75-250/2010
o dofinansowanie w formie refundacji Projektu
"Udział w targach jako wystawca podczas 3 Międzynarodowych Targów Towarów i Usług dla Dzieci
ŚWIAT DZIECKA 2009 w Rydze na Łotwie w terminie 22-24.05.2009"
Nr RPKP.05.05.00-04-164/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
Nr KSI (SIMIK 07-13): UDA-RPKP.05.05.00-04-203/09-00 | maj 2010 roku
Umowa nr WPW.II.3043-2-78-249/2010
o dofinansowanie w formie refundacji Projektu
"Udział w targach jako wystawca podczas 14 Międzynarodowych Targów Towarów i Usług dla Dzieci
BABY EXPO 2010 w Kijowie na Ukrainie w terminie 30.03.2010 - 02.04.2010"
Nr RPKP.05.05.00-04-203/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
Certyfikat Bezpieczne dla dziecka
rzetelna firma MAKOMA Odzież dziecięca i niemowlęca
Włocławek, ul. Dobrzyńska 73 | POLSKA
TEL. +48 54 413 73 22 | HANDL. +48 603 603 716