Międzynarodowe Targi w Kijowie

30.03.-02.04 2010 roku braliśmy udział w Międzynarodowych Targach “Baby-Expo” w Kijowie na Ukrainie. Stało się to możliwe między innymi dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu jesteśmy w stanie promować polską produkcję na rynkach zagranicznych zwiększając tym samym export produktów MAKOMA.
Targi “Baby-Expo” to typowe przedsięwzięcie B2B przeznaczone dla producentów, dystrybutorów, sklepów i hurtowni. Podczas imprezy odbyliśmy wiele spotkań, których celem było nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami na Ukrainie.