Międzynarodowe Targi w Rydze

22.05.-24.05 2009 roku braliśmy udział w 3 Międzynarodowych Targach “Świat Dziecka 2009” w Rydze na Łotwie. Jako wystawca mogliśmy zaprezentować swoje wyroby, spotkać się z naszymi odbiorcami oraz przeprowadzić wiele obiecujących rozmów handlowych z nowymi partnerami. Nasz udział w targach został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.