Wprowadzenie komputerowego systemu przygotowania produkcji

Wielokrotnie na różnego rodzaju targach czy w branżowych czasopismach spotykaliśmy się
z systemami komputerowego przygotowania produkcji, które pozostawały poza naszymi możliwościami. W marcu tego roku spełniło się nasze marzenie. Rozpoczynamy wdrażanie takiego systemu w naszej firmie. Pozwala on na cyfrowe wprowadzenie istniejących szablonów, tworzenie nowych modeli, łatwe i dokładne stopniowanie oraz tworzenie automatycznie układów kroju.
Celem naszej inwestycji w sprzęt i oprogramowanie jest poprawa wydajności oraz podniesienie jakości wyrobów.